Jak działają układy progresywne?

Układy progresywne należą do kategorii układów centralnego smarowania. Układy te, stosowane w wielu gałęziach przemysłu, zapewniają w pełni automatyczne, stałe i precyzyjne dawkowanie oraz rozprowadzanie środka smarnego (smaru lub oleju) w maszynach i urządzeniach. Progresywny układ smarowania jest wykorzystywany przy niewielkich powierzchniach o wielu punktach smaro­wania (do kilkuset) oraz średnim lub niewielkim zapotrzebowaniu na środek smarny. 

Środki smarne podawane za pośrednictwem tego systemu smarowania to: smary o klasie konsystencji do 3 wg NLGI oraz oleje o lepkości powyżej 40 CST. Układy progresywne mogą pracować okresowo lub w spo­sób ciągły w systemach otwartych oraz zamkniętych. Zasilane są one za pomocą pompy: elek­trycznej, pneumatycznej lub ręcznej, w zależności od rodzaju maszyny i ze względu na zasady bez­pieczeństwa. W skład układu progresywnego smarowania wchodzą ponadto: przewody smarowe, elementy dozujące i system sterują­cy.

 

Mechanizm działania układu progresywnego

Pompa zasilająca układ progresywny połączona jest przewodem z rozdzielaczem progresywnym pierwszego rzędu rozdzielającym środek smarny do rozdzielaczy kolejnego rzędu. Dozowany za po­mocą rozdzielacza tłoczkowego środek smarny jest rozdzielany na części odpowiednio do liczby wyjść rozdzielacza i kolejno zaślepia wyjścia. Podawanie odpowiedniej ilości środka jest regulowane za pośrednictwem systemu sterującego. Pompy w układach centralnego smarowania pracują pod ciśnieniem nieprzekraczającym wartości 15 lub 20 bar. Taki poziom ciśnienia pozwala na skuteczne rozprowadzanie smaru lub oleju do wszystkich punktów smarowania maszyny. Pompy zasilające układ montowane są zwykle w bocznych partiach maszyny. W ten sposób układ smarowniczy za­pewnia stałe dostarczanie środka smarnego, nie utrudniając przy tym pracy operatora maszyny. Au­tomatyzacja procesu smarowania oraz precyzja dozowania cechująca działanie układu progre­sywnego smarowania decyduje o wydajności systemu, gwarantuje oszczędność smaru czy oleju, a z dru­giej strony skutecznie zapobiega awariom maszyn i innych urządzeń.

 

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.